Podjetniška kultura

Koncept podjetja: Ustvariti vrednost za stranke pomeni ustvariti vrednost zase.
Enterprise Spirit: Biti vaš partner.
Cilj podjetja: Upravičena kakovost je obveznost družbe, dobra kakovost pa prispevek družbe.
Enterprise Service: Preseči pričakovanja kupcev.